TRAIN SMART
FEEL GOOD
PRIDAJ SA TERAZ

TRAIN SMART
FEEL GOOD
PRIDAJ SA TERAZ

MMA

mixed martial arts / zmiešané bojové umenia /
MMA nazývajú aj športom tvrdých mužov, najtvrdší šport na svete alebo šport tisícročia. MMA je bojový šport, v ktorom sa využívajú najefektívnejšie techniky rôznych bojových umení a štýlov. Boj sa dá rozobrať do troch fáz: bojovníci začnú boj v stoji, úderovými technikami, kopmi. Následne sa dostávajú blízko seba a nastáva boj v clinch-i, kde jeden druhého zasypávajú údermi, kolenami, lakťami alebo sa snažia strhnúť oponenta na zem. Nastáva boj na zemi, kde sa bojovníci snažia zvíťaziť pomocou pák, škrtení alebo pomocou úderov.
Techniky v MMA sa delia na útočné techniky ako sú: údery, lakte, kolená, kopy, zápasnícke techniky: clinch, takedown-y, sprawl-y a prehody a submission techniky: kontroly, páky, škrtenia. Niektoré útoky ako hryzenie, pichanie do očí, útoky na genitálie sa v tomto športe považujú za nelegálne. Útoky lakťami, hlavou a kolenami sú dovolené iba v niektorých súťažiach.
Podľa stratégie sú bojovníci MMA rozpoznateľní na SPRAWL“N“BRAWL – bojujú väčšinou v stoji, snažia sa unikať zo zápasníckych klinčov a zvíťaziť pomocou úderov, kopov. GROUND“N“POUND – sú to bojovníci, ktorí sa snažia dostať súpera na zem a tam ukončiť boj pomocou úderov. SUBMISSION – bojovníci, ktorí sa snažia dostať súpera na zem a tam zvíťaziť pomocou nasadenia škrtenia alebo páčenia.
ALL ROUND FIGHTERS – bojovníci veľmi dobre trénovaní vo všetkých fázach boja, či už ide o útočné, zápasnícke či submission techniky. Víťazstvo v zápase sa dá dosiahnuť viacerými spôsobmi, a to napríklad: knock-out-KO, technickým knock-outom-TKO (ak rozhodca ukončí zápas) alebo pomocou submission techník (jeden z bojovníkov sa vzdá odklepaním).
FOTKA-MMA

  • 0
  • 25. januára 2017