O nás

Train smart, feel good

Ultimate Sports Academy sa zaoberá zdravým životným štýlom.
Našou hlavnou myšlienkou je vzdelávať ľudí ako majú správne cvičiť, stravovať sa a vychovávať zdravú a abicióznu mládež.
Primárna úloha Ultimate Sports Academy je robiť ľudí zdravšími a šťastnejšími. Naše motto znie: Train Smart & Feel Good
o-nas

Prečo My?

  • Fitness Consultation
  • Professionals
  • Zumba
  • Nutrition
  • TRX
  • Conditioning
  • Sports
  • Consultation
  • Spin
  • Full Cardio

Naši Tréneri

Stať sa Členom

Tip Tréningov